Privacy Policy / AVG

Pedicure en voetverzorgingssalon beautiful Feet hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure en voetverzorgingssalonBeautiful Feet houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerken persoonsgegevens:

Pedicure en voetverzorgingssalon Beautiful Feet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel   op de website aan te maken, in correspondentie email en telefonisch

-Relevante, noodzakelijke medische gegevens (bv medicijngebruik, allergieën)

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

Pedicure en voetverzorgingssalon Beautiful Feet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit    te kunnen voeren.

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Pedicure en voetverzorgingssalon Beautiful Feet verwerkt ook       persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ikj   nodig hebben voor mijn belastingaangifte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Pedicure en voetverzorgingssalon Beautiful Feet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden;

Pedicure en voetverzorgingssalon Beautiful Feet verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

Pedicure en voetverzorgingssalon Beautiful Feet gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveiling:

Pedicure en voetverzorgingssalon Beautiful Feet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@beautifulfeet.nl.